R7 3700U核显性能
免费为您提供 R7 3700U核显性能 相关内容,R7 3700U核显性能365天每天持续更新,更多内容请持续

当前位置: 首页 > R7 3700U核显性能

Ryzen7 3700U性能测试,AMD YES? - 哔哩哔哩

3700U的性能表现.这次测试Ryzen7 3700U的机器是hp在3月末发布的14s新品,整体配置为R7 3700U,8GB内存,256G固态硬盘,Vega10核心显卡.我们就用它来看看Ryzen7 3700U的表现.在正式测...

更多...

<menu class="c16"></menu><dir class="c17"></dir>
<acronym class="c25"></acronym>

<noscript class="c32"></noscript>
<th class="c34"></th>